Thông tin truyện

Vương Gia, Tiên Thảo Của Ngài Lại Chuồn Mất Rồi

Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Vương Gia, Tiên Thảo Của Ngài Lại Chuồn Mất Rồi của tác giả Trì Linh. Diệp Tử đang suy nghĩ về nhân sinh.

Là điều gì thúc đẩy y xuyên không?

Là cơ duyên nào y lại đến tiểu thuyết cung đấu?

Lại là số mệnh huyền diệu nào khiến y thành một tiên thảo?

Còn là tiên thảo có dính líu tới vai phản diện trong truyện, vì y đang sinh trưởng trong phủ của vị thân vương có dã tâm mưu triều soán vị kia!Trong sách nói, tiểu vương gia Cố Yến tư chất thông minh, tính tình quái gở, hung ác nham hiểm, sau khi lớn lên quyền khuynh triều dã, ý đồ mưu phản.

Nhưng Diệp Tử nhìn kiểu gì cũng cảm thấy chỗ mình xuyên qua có vấn đề.


Bình luận